Knihy

Lektorování překladu Dawkinsovy knihy o vědě vs. nevědě

»
Lektorování a foto-ilustrace původní knihy o kukačce

»
Úvodní slovo ke knize o kukačce a lektorování rukopisu

»
Kapitola v knize o ptácích měst

»
Kukačka: nezvaný host, cena „Nejlepší ptačí kniha roku 2017“

»
Kapitoly v knize o hnízdním parazitismu

»
Kapitola v knize o invazní biologii

»
Lektorování a foto-ilustrace původní učebnice behaviorální ekologie

»
Lektorování původní učebnice informační gramotnosti

»
Psaní, editování a foto-ilustrace prvního slovenského ornito-handbooku

»
Lektorování původní učebnice psaní odborného textu

»
Brožura Pták roku 2010

»
Lektorování překladu Dawkinsovy knihy o evoluci

»
Rozhovor o mediálních bludech v ochraně přírody

»
Lektorování překladu učebnice evoluční psychologie

»
Překlad knihy o deštných lesích

»
Lektorování původní knihy o homicidách a genocidách

»
Překlad Dawkinsovy klasiky

»
Lektorování překladu knihy o evoluci sexu

»
Lektorování překladu Dawkinsovy klasiky

»
webové stránky od r3d.cz