Lektorování překladu Dawkinsovy knihy o vědě vs. nevědě

« zpět

 

Zamyšlení nad rolí vědy ve společnosti a skrze vztah mezi vědou a uměním. 

Recenzoval jsem rukopis překladu Petra Kovaříka.

Více o knize najdete např. v recenzi anglického originálu pro časopis Vesmír.

 

Citace:

Dawkins R. 2020: Rozplétání duhy: věda, bludy a touha po zázraku. Academia, Praha. 

(orig. Dawkins R. 1998: Unweaving the rainbow: science, delusion and the appetite for wonder)

webové stránky od r3d.cz